Підручники та посібники з анатомії:

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

В трьох томах

Том 1

Автори тома:
І.І.Бобрик, В.Г. Ковешніков, В. І. Лузін, [О.Ю. Роменський]

 

Підручник присвячений фундаментальній галузі медицини — анатомії.
Книга побудована з урахуванням Міжнародної анатомічної номенклатури (San Paulo, 1997) та відповідає викладанню в умовах кредитно-модульної системи. В першому томі викладені відомості з загальної анатомії та будови опорно-рухового апарату.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Завантажити

 

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

В трьох томах

Том 2

Під редакцією проф. В.Г.КОВЕШНІКОВА

 

Рекомендовано Центральним методичним комітетом з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації

 

Завантажити

 

 

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

В трьох томах

Том 3

Автори тома:
В.Г. Ковешніков, І.І. Бобрик, А.С. Головацький, 1.1. Ільїн, Г.С. Кірьякулов, В.О. Козлов, B.І. Лузін, В.М. Лупір, В.С. Пикалюк, [О.Ю. Роменський], В.З. Сікора, Я.І. Федонюк, [Б.В, Шутка].

 

Підручник присвячений фундаментальній галузі медицини — анатомії.
Книга побудована з урахуванням Міжнародної анатомічної номенклатури (San Paulo, 1997) та відповідає викладанню в умовах кредитноімодульної системи. У другому томі запропоно ваного підручника за систематичним принципом викладені відомості з нормальної анатомії нервової, серцево-судинної і лімфатичної системи, а також органів чуття людини у відповідності до сучасної програми для медичних факультетів ВУЗів (2005 р.).
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Завантажити

 

 

Анатомія людини

Свиридов О. І.
С24 Анатомія людини: Підручник / За ред. І, І, Бобрика. - К.: Вища шк., 2000. - 399 с: іл. ВВИ 5-11-001933-9

 

Викладено основні відомості про будову тіла людини. Кожен орган чи систему розглянуто з точки зору онто- і філогенезу в порівняльному і функцінальному плані.
У підручнику використано матеріал видання російською мовою (Вища шк. — 1983р.), який частково перероблено.
Анатомічну термінологію подано відповідно до нової Міжнародної анатомічної номенклатури, кінцевий варіант якої було прийнято в 1997 р. в Сан-Паоло.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів. Підручником можуть користуватися студенти інших факультетів.

Завантажити

 

 

Анатомія людини

Коляденко Г.І.
С24 Анатомія людини: підручник для студ. природ. спец. вищ. пед. навч. закл. 5-те вид. - К.: Либідь, 2009. - 384 с.; іл. ISBN 978-966-06-0559-6.

 

Наведено основні відомості про будову та функції органів і систем організму людини з урахуванням його зв'язку з навколишнім середовищем.

Усі анатомічні й гістологічні терміни подано згідно з міжнародною анатомічною й гістологічною номенклатурою.

Для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Завантажити


  Атласи анатомії людини:

11133_1.tif

АТЛАС АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ НЕТТЕРА (Українське видання)

Неттер Ф.
Під ред. проф. Ю.Б. Чайковського

Наук. пер. з англ. к.м.н. Цегельського А.А. - Львів: Наутілус, 2004. - 592 с.

ISBN 966-95745-8-7

 

Атлас анатомії людини складається з 8 розділів, побудованих відповідно до топографічного принципу; його можуть використовувати студенти, що вивчають як топографічну так і нормальну анатомію людини.

Висока якість і наочність ілюстрацій, а також багаторічний досвід використання цього атласу студентами, викладачами і практикаючими лікарями за кордоном, стали передумовами перекладу українською та латинською мовами другого англійського видання "Атласу анатомії людини".

Завантажити

 

 

10550_1.tif

АТЛАС АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ СОБОТТА (Українське видання)

Тулуб, внутрішні органи, нижня кІнцІвка

Том 2

Автори тома:
Переробка та редакція українсього видання В.Г. Черкасова

 

 

 


  3D Anatomy Atlas:

[Android] Visible Body 3D Anatomy Atlas v2.5.2 & v7.4.03 (2016) Eng

 

Мабуть кращий атлас з анатомії людини для Android. Повністю інтерактивний, 3D моделі людської анатомії з більш ніж 2500 конструкцій.
Першокласний анатомічний застосунок для вашого смартфону від iMedicalApps!
«Рідко яка програма здатна мене приголомшити, але Visible Body - одна з таких програм... Воно ідеально підходить для студентів і викладачів анатомії, а також для навчання пацієнтів. » IMedicalApps
«Графіка просто приголомшлива... У цілому це - один з кращих застосунків із анатомії, розроблених для всіх платформ. Його можна сміливо рекомендувати для всіх тих, хто вивчає основи анатомії.» - Medgadget
3D атлас анатомії людини Visible Body - це застосунок для навчання анатомії людини англійською мовою. Він дозволяє користувачам візуально і інтерактивно вивчати тіло людини. У застосунку розглядаються моделі жіночої і чоловічої анатомії: у кожної понад 2500 анатомічних утворень.
*Почніть з функції перегляду (View) сотень мініатюрних зображень, які відсортовані по відділах і анатомічних системах.
*Натисніть на мініатюрному зображенні для запуску 3D моделі, яка покаже вибрані відділи або анатомічні утворення.
*Модель може обертатися, нахилятися, наближатися, ховатися, може змінюватися її чіткість для вивчення під будь-яким кутом і будь-якої кількості анатомічних утворень в режимі перегляду, нечіткого відображення або в прихованому вигляді.
*Натисніть на анатомічному утворенні для виведення його назви і відображення анатомічної ієрархії, до якої воно відноситься.
*Можна дізнатися визначення будь-яких анатомічних утворень у складі застосунку Visible Body.
*Є пошук анатомічних утворень за назвою, які можна ідентифікувати або додавати до моделі.

v2.5.2

v7.4.03

 


My Co., 2016 . . .